Červenec 2008

Matt Redman

23. července 2008 v 20:42 | verunka |  Videa

Básničky z Tábora =)

23. července 2008 v 17:49 | Simuška =) |  Videa
Uzdravení slepého
/Mk 8,22-26/
Když Ježíš pobýval v Betsaidě,
přišel za ním průvod.
Dovedli k němu slepého,
měli k tomu důvod.
Důvod byla prosba:
"Dotkni se mě prosím,
já vidět chci a musím."
Ježíš je vyslechl,
ruce k němu přiložil,
slepec ho ve všem poslechl
a Ježíš jeho oči oživil.
Zeptal se ho:"Vidíš?"
"Vidím lidi, jako hýbající se stromy.
Já věřím, že mě ještě uzdravíš."
Položil na něj ruce zas
a do jeho očí vstoupil jas.
"Sláva Ježíši, jsi náš král,
teď můžu spokojeně žít dál".
Podobenství o dvou stavitelích
/Mt 7,24-29/
Kdo poslouchá Boží slovo
a koná podle něj,
je rozvážnému muži podobnej.
Muž rozvážný postavil na skále svůj dům,
nepodlehl dešti ani přívalům.
Kdo slyší Boží slovo a neplní ho,
má s bláznivým mužem něco společného.
Dům na písku byl postaven,
bláznivý muž byl jeho autorem.
Písčité základy nejsou moc pevné,
proto dům přívalům brzy podlehne.
Když víru pevnou budeš mít
a Boha svého budeš ctít,
bude se ti dobře žít.
O milosrdném Samaritánovi
/Lk 10,25-37/
Když šel do Jericha poustevec,
obrali ho o vše i o čepec.
Na cestě ležet ho nechali
a zbaběle pryč prchali.
Kněz podíval se naň
a opovrženě pryč utíkal.
Když okolo šel levita,
zbaběle zdrhnul do žita.
Až když už skoro nedýchal,
někdo nad ním složil dlaň.
Z posledních sil se na něj podíval
a na Samaritána se pousmál.
Ujal se ho dobrý muž,
na oslovi ho veze už.
Do hostince přijeli
a pečlivě se o něj starali.
"Z tohoto příběhu vemme si,
že bližního svého važme si".
Vzkříšení Lazara
/Jn 11,1-44/
Nemocný Lazar zemřel již
a Ježíš přišel k hrobu blíž.
Marta a Marie řekly Ježíšovi:
"Kdyby jsi tu byl,
Lazar by ještě žil!"
Když se Ježíš podíval,
lítostivě zaplakal.
Ježíš jim odpověděl:
"Řekl jsem vám přece,
budete-li věřiti,
ve slávě Boží budete žíti!"
Ježíš řekl:
"Odstraňte ten kámen!"
Ale Marta namítla:
"Mistře, vždyť je tam už čtvrtý den!"
Odstranili tedy kámen
a Ježíš zvolal mocným hlasem:
"Lazare, pojď ven!"
Mrtvý Lazar vyšel ven
omotaný obvazem.
Ježíš zvolal: "Bože, děkuji ti, žes mě vyslyšel
a svoje srdce jsi mi otevřel!"

SONICFLOOd

22. července 2008 v 22:25 | verunka |  Videa

pokec :-D... enom pro V.I.P. ...:-PxD..ne to byl vtip pro všecky =)

22. července 2008 v 22:08 | Simuška =) |  Diskuze :-P
Cérečky tady piště kdyžtak kdybyste něco chtěli nebo tak ...ztížnosti, připomínky atd
..to bude naša drbárna...


Táboor

22. července 2008 v 16:13 | Simuška =) |  Fotečky
Odpočinek
fronta na oběd
Pateční oběd v přírodě
Vedoucí
Pod dálniců
Bedla
Výšlap na Šternberk
Lazar
Lazar 2
Scénka
Divadlo v přírodě
Princezna
naša vatra
Rozcvička
Stavba
Stavba 2
Hrádeeeeek
Krásné to místo
Rozcvička
taková jedna super hra
My a kaplička
Sčítaní odpadu kdo má víc?